Usvojen je set poreskih zakona

pdv

Dana 17.12.2020. godine usvojen je set poreskih propisa o kojima smo Vam pisali dok su bili u fazi nacrta zakona.

Usvojeni su sledeći zakoni:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;
 • Zakon o fiskalizaciji.

Osim gorenavedenih poreskih propisa, usvojena su i tri zakona koja regulišu poslovanje privrednih subjekata u finansijskoj sferi:

 • Zakon o digitalnoj imovini;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.

Kako smo Vas ranije već obavestili o najvažnijim izmenama koje se tiču ovih zakona, ovog puta skrećemo pažnju na dosad nepomenute novine:

 • Maksimalna osnovica za obračun doprinosa koja će se primenjivati tokom 2021. godine iznosi 405.750 RSD;
 • Minimalna osnovica za obračun doprinosa koja će se primenivati tokom 2021. godine iznosi 28.403 RSD;
 • Neoporezivi iznos zarade koji će se primenivati za sve isplate u toku 2021. godine je 18.300 RSD.
Mesec Mogući fond radnih dana Mogući fond radnih časova Minimalna neto zarada po radnom času Minimalna mesečna neto zarada Mimimalna bruto I zarada po mesecima
Januar 21 168 183,93 30.900,24 41.469,67
Februar 20 160 183,93 29.428,80 39.370,61
Mart 23 184 183,93 33.843,12 45.667,79
April 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Maj 21 168 183,93 30.900,24 41.469,67
Jun 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Jul 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Avgust 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Septembar 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Oktobar 21 168 183,93 30.900,24 41.469,67
Novembar 22 176 183,93 32.371,68 43.568,73
Decembar 23 184 183,93 33.843,12 45.667,79

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni