Poreske vesti – oktobar 2021.


Izmenjen je pravilnik o transfernim cenama

Dana 05.10.2021. godine objavljena je Izmena i dopuna Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (u daljem tekstu Pravilnik o transfernim cenama). Pravilnik o transfernim cenama stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 95/2021, odnosno 13.10.2021. godine.

Najveća promena u Pravilniku o transfernim cenama odnosi se na regulisanje CbC izveštaja. Regulisanje CbC izveštaja podzakonskim aktom bilo je predviđeno Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz decembra 2020. godine.

Krajnje matično pravno lice i članica grupe

Krajnje matično pravno lice koje je rezidentni obveznik nadležnom poreskom organu podnosi godišnji izveštaj koji sadrži:

1) objedinjene informacije o iznosu prihoda, dobitka, odnosno gubitka pre oporezivanja, obračunatom i plaćenom porezu na dobit pravnih lica, evidentiranom kapitalu, neraspoređenoj dobiti, broju zaposlenih i materijalnoj imovini koja nije gotovina ili gotovinski ekvivalent za svaku poresku jurisdikciju u kojoj posluje međunarodna grupa;

2) identifikaciju svake članice međunarodne grupe, uključujući i državu u kojoj je takva članica poreski rezident u skladu sa zakonodavstvom države rezidentnosti, kao i državu u kojoj je takvo pravno lice osnovano, ukoliko se država osnivanja razlikuje od države rezidentnosti, kao i podatke o pretežnoj, odnosno pretežnim delatnostima članice međunarodne grupe.

Članica međunarodne grupe je:

  1. svako zasebno pravno lice međunarodne grupe koje je uključeno u konsolidovani finansijski izveštaj međunarodne grupe, ili bi u takav izveštaj bilo uključeno kada bi bilo pravno lice čijim akcijama se trguje na regulisanom tržištu u Republici Srbiji ili izvan Republike Srbije;
  2.  svako zasebno pravno lice međunarodne grupe koje nije uključeno u konsolidovani finansijski izveštaj međunarodne grupe isključivo na osnovu veličine ili materijalnosti;
  3. svaka stalna poslovna jedinica članice međunarodne grupe koja ima obavezu pripreme zasebnih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim ili poreskim propisima poreske jurisdikcije u kojoj se nalazi, ili u skladu sa opštim aktima međunarodne grupe.

Krajnje matično pravno lice podatke za stalnu poslovnu jedinicu u skladu sa stavom 1. ovog člana dostavlja za poresku jurisdikciju u kojoj se takva stalna poslovna jedinica nalazi, bez obzira na poresku jurisdikciju članice međunarodne grupe čiji je ona deo.

U slučaju da je članica međunarodne grupe poreski rezident u više država ili poreskih jurisdikcija, poreska rezidentnost te članice za potrebe podnošenja godišnjeg izveštaja određivaće se na osnovu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji su na snazi između tih država.

Sadržina cBc izveštaja

Obrazac CbC sadrži sledeće podatke:

1) Tabela 1 – pregled raspodele prihoda, poreza i poslovnih aktivnosti članica međunarodne grupe u poreskim jurisdikcijama;

2) Tabela 2 – pregled svih članica međunarodne grupe, grupisanih prema poreskoj jurisdikciji u kojoj se nalaze;

3) Tabela 3 – dodatne informacije.

Obrazac se podnosi isključivo u papirnom obliku.

PROFIT PLUS WEST BALKANS D.O.O. BEOGRAD

Vojvode Stepe 78/10/II, 11042 Beograd-Voždovac, Republika Srbija

Tel: +381 11 4252 150

Fax: +381 11 4252 160

Email: office@profitplus.rs

Web: www.profitplus.rs

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni