Outsourcing radne snage

OUTSOURCING RADNE SNAGE

Agencija za zapošljavanje opremljena je sa najsavremenijom tehnologijom, visoko stručnim licima koji pravnim licima mogu na najbolji način pomoći pri pronalaženju radne snage potrebnih kvalifikacija. Dodatno pružamo podršku u procesu posredovanju pri zapošljavanju, selekciji, regrutaciji, testiranju i sl. Unapređenje i poboljšanje poslovanja sa uštedom Vašeg vremena i obezbeđivanje kvalitetnih i pouzdanih zaposlenih.

Ono što nas izdvaja od drugih je da u sklopu same Agencije možemo da vam ponudimo je adekvatan izbor posla, a i pospešivanje motivisanosti za rad, pravilan razvoj karijere, menadžment  i pozitivnu klimu za svakog poslodavca koji traži zaposlene.

Misija kompanije Profit Plus West Balkans u okviru outsourcinga radne snage je da budemo sinonim za sigurno i adekvatno radno mesto, kao i kvalitetnu i dugoročnu saradnju između poslodavca i radnika.