Privatni sektor

Privatni sektor

U ovim zahtevnim ekonomskim vremenima, kompanijama s privatnim kapitalom potrebni su savetnici u koje mogu da veruju i na koje se oslanjaju da bi ostali ispred globalnih trendova i predviđali operativne i finansijske mogućnosti i izazove koji mogu uticati na njihov tok posla i rezultate finansiranja. Profit Plus West Balkans ima iskustvo, znanje i talent da pomogne klijentima iz privatnog sektora da uspeju u ovim dinamičnim i izazovnim vremenima.

Globalnim kompanijama iz privatnog sektora je potrebna proaktivna stručnost koja će im pomoći da upravljaju svojim sredstvima, poboljšaju performanse portfeljskih kompanija, upravljaju propisima i izvršavaju efikasne transakcije. Profit Plus West Balkans poseduje sve resurse za ispunjavanje ovih zahteva.

Zastupljene su sledeće industrije u privatnom sektoru:

 • IT sektor;
 • Prirodni resursi;
 • Energija i gas
 • Proizvodnja,
 • Trgovina na veliko i malo;
 • Građevinarstvo i nekretnine;
 • Uslužne kompanije;
 • Transport i distribucija;
 • Medijske kompanije;
 • Farmacija i zdravstvena zaštita
 • Poljoprivreda i fitofarmacija
 • Automobilska industrija
 • Hotelijerstvo