Računovodstvene usluge

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

  • Knjiženje i eksterno finansijsko izveštavanje
  • Interno finansijsko izveštavanje
  • Izrada konsolidovanih finansijskih izveštaja
  • Analiza podataka u finansijskim izveštajima
  • Obračuni poreza na dodatu vrednosti i poreza na dobit pravnih lica
  • Usluge obračuna zarada i HR usluge
  • Saradnja sa bankarskim sektorom
  • Finansijski due diligence
  • Finansijski kontroling
  • Računovodstveno  savetovanje

Bogato iskustvo u uslugama računovodstva u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standadima (MRS) i računovodstvenog izveštavanja sa bilansiranjem i izradi konsolidovanih finansijskih izveštaja i izradi finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima za finansijsko izveštavanje (MSFI)