Javni i neprofitni sektor

Kao igrač u globalnoj vladi i neprofitnoj industriji imate stalne izazove da manevrišete između onoga što je moguće i ograničenih resursa. Nastavak tranzicije starih ekonomija u nove u nastajanju predstavlja dvostruki izazov.

U kompaniji Profit Plus West Balkans shvatamo važnu ulogu vlade i neprofitnog sektora, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou.

Poboljšanje performansi, odgovornosti i transparentnosti je važno za organizacije svih vrsta. Razvojne agencije sve više koriste korisničke strukture za izdavanje pomoći putem budžetske podrške i sektorske pomoći. Ovo decentralizovano upravljanje zahteva da pružaoci usluga imaju znanje i iskustvo kako lokalnih uslova na tržištu, tako i individualnih zahteva i prioriteta svakog donatora.

Profit Plus West Balkans dokazana iskustva u radu sa vladinim i neprofitnim institucijama, agencijama za saradnju i vladama daju nam istinski uvid u i razumevanje operativnog okruženja ovog sektora.

Kombinujući lokalno znanje sa međunarodnom ekspertizom, pružamo najviše standarde, uslugu i kvalitet.

U svakoj fazi poslovnog ciklusa posvećeni smo da vam ponudimo najbolju uslugu, pomažući vam da postignete svoje ciljeve.
Profit Plus West Balkans vas podržava sa sledećim uslugama:

  • Računovodstvo sa izveštavanjem i savetovanjem ;
  • Poresko i poslovno savetovanje
  • HR usluge i obračun zarada;
  • Usklađenost sa poreskim propisima i upravljanje rizikom;
  • Pravni saveti.
  • Outsourcing radne snage

Ostala privredna društva iz naše grupacije pružaju i ostale usluge neophodne za kompletnu pravno-ekonomsku podršku našim klijentima kao što su: revizija, due diligence, M&A usluge, usluge procenivanja kao i druge, a radi ostvarivanja holističkog pristupa prućanja naših usluga.

Naš holistički pristup

U zavisnosti od konsultantskog projekta, gradimo tim iz cele mreže koji uključuje revizore, poreske savetnike, pravne stručnjake, stručnjake za procenu vrednosti i savetnike za menadžment. Verujemo u integrativni pristup koji koristi znanje mnogih stručnjaka za postizanje odgovarajućeg  rešenja, maksimizirajući šanse naših klijenata za postizanje optimalnih rezultata. Kroz našu mrežu pružamo opsežne konsultantske usluge širom sveta.