Poslovne vesti – oktobar 2021.


FINANSIJSKI IZVEŠTAJI PRAVNIH LICA

ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

Poštovani klijenti,

Podsećamo Vas da Zakon o računovodstvu propisuje sledeće rokove za dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje:

  • Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja dostave Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu najkasnije do 31. marta naredne godine.
  • Pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske dužna su da svoje redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji radi javnog objavljivanja najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od datuma bilansa. Ova pravna lica dostavljaju izveštaje za statističke potrebe Agenciji najkasnije do 31. marta naredne godine za tekuću godinu nezavisno od drugačijeg roka za konačne finansijske izveštaje.
  • Za pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje rok za dostavljanje je 30. april naredne godine.
  • Vanredni finansijski izveštaji dostavljaju se u roku od 60 dana od datuma bilansa.

Kao što Vam je od ranije poznato, finansijski izveštaji se nakon unošenja u poseban informacioni sistem Agencije potpisuju kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, tj. sertifikatom, i dostavljaju Agenciji u elektronskom obliku.

Budući da je rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu 31. mart 2022. godine, molimo Vas da na vreme proverite datum isticanja Vašeg sertifikata i da obezbedite da on bude važeći u trenutku potpisivanja.

Srdačan pozdrav,

PROFIT PLUS WEST BALKANS D.O.O. BEOGRAD

Vojvode Stepe 78/10/II, 11042 Beograd-Voždovac, Republika Srbija

Tel: +381 11 4252 150

Fax: +381 11 4252 160

Email: office@profitplus.rs

Web: www.profitplus.rs

Poslovne vesti

Komentari su onemogućeni