Doneta je Uredba o postupk i načinu odlaganju plaćanja dugovnog poreza i doprinosa


Dana 24.12.2020. godine doneta je Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovnog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID 19 (u daljem tekstu „Uredba“).

 

Naime, Vlada Republike Srbije ranije je usvojila Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 kao i Zaključak Vlade, kojim je privrednim subjektima omogućeno odlaganje plaćanja poreza na zarade i pripadajućih doprinosa, kao i obaveze za akontacije za porez na dobit na 24 rate.

Urednom je predviđeno odlaganje plaćanja ukupnog iznosa dospelih obaveza na najviše 24 jednake rate, bez kamate, tako da prva rata dospeva 10.02.2021. godine, a svaka naredna dospeva istog dana u mesecu koji sledi.

Dodatno, mesečna rata za odlaganje poreza i doprinosa na zarade ne može biti manja od 1.000 RSD.

Kako bi poreskim obveznicima bio olakšan postupak odlaganja plaćanja dugovonog poreza i doprinosa, Vlada je odlučila da se ovaj proces sprovodi automatski za sve poreske obveznike koji su opredelili za korišćenje gorepomenutih mera. Drugim rečima, poreski obveznici nisu dužni da podnose dodatni zahtev.

U vezi sa odloženim akontacijama poreza na dobit prva rata dospeva 10. u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je izvršena predaja konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, a u zavisnosti od toga da li će uopšte postojati obaveza plaćanja poreza na dobit.

Mesečna rata po ovom osnovu ne može biti manja od 2.000 RSD.

Isto pravilo kao i za odlaganje plaćanja akontacija za porez na dobit aplicira se u slučaju odloženih akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, uz ogranićenje da mesečna rata ne može biti manja od 1.000 RSD.

Poreske vesti

akontacijaCOVID 19dobitdoprinosiodlaganjeporeziuredba

Komentari su onemogućeni