Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Srbije i Hong Konga


Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine (dalje: Hong Kong) o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (dalje: Ugovor) stupio je na snagu 30.12.2020. godine, a počinje da se primenjuje u Republici Srbiji od 01.01.2021. godine.

Ugovor je potpisan u Beogradu 14.8. 2020. godine a u Hong Kongu, 27.8. 2020. godine, u originalu na srpskom, kineskom i engleskom jeziku.

U Hong Kongu, Ugovor se primenjuje za svaku godinu utvrđivanja poreza koja počinje prvog aprila ili posle prvog aprila 2021. godine.

Predviđene preferencijalne stope u Ugovoru su kako sledi:

Dividende

  • 5% bruto iznosa dividendi ako je stvarni vlasnik kompanija koja, u toku perioda od 365 dana koji uključuje dan isplate dividendi, neposredno ima najmanje 25% kapitala kompanije koja isplaćuje dividende;
  • 10% bruto iznosa dividendi u svim drugim slučajevima

Kamate

  • 10% od bruto iznosa kamate

S obzirom da Hong Kong nije država već Specijalni administrativni region Kine predviđeni su izuzetci.

Autorske naknade

  • 5% bruto iznosa autorskih naknada (za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo, uključujući bioskopske filmove ili filmove ili trake za televiziju ili radio); i
  • 10% bruto iznosa autorskih naknada (za korišćenje ili za pravo korišćenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva – stručna znanja/know-how).

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni