Doneta Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije


Dana 12.02.2021. godine u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 11/2021 Vlada Republike Srbije je objavila Uredbu o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Uredba je stupila na snagu istog dana.

Pravo na direktna davanja ostvaruju svi privredni subjekti (uključujući i velika pravna lica) koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava, osim:

  • banaka;
  • društava za osiguranje i reosiguranje;
  • društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima:
  • davalaca finansijskog lizinga;
  • platnih institucija i institucija elektronskog novca.

Uredbom nije predviđena mogućnost odlaganja obaveze plaćanja poreza i doprinosa.

Privredni subjekti mogu očekivati direktna davanja po sledećem rasporedu:

  • u aprilu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za februar 2021. godine umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos od 12.02.2021. do 31.03.2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine (15.450,12 RSD);
  • u maju 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za mart 2021. godine umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 01.04.2021. do 30.04.2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine (15.450,12 RSD);
  • u junu 2021. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom u periodu od 01.04.2021. do 31.05.2021. godine umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 01.05.2021. do 31.05.2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine (15.450,12 RSD).

Privredni subjekt prihvata isplatu direktnih davanja davanjem izjave na portalu Poreske uprave za svaki mesec posebno. Obrazac izjave još uvek nije propisan.

Isplata direknih davanja vrši se na poseban namenski račun.

Privredni subjekt gubi pravo na direktna davanja ukoliko:

  • isplati dividendu između 12.02.2021. i 31.12.2021;
  • smanji broj zaposlenih za 10% u periodu od 12.02.2021. godine do isteka roka od 3 (tri) meseca od poslednje isplate direktnog davanja.

Prva uplata direktnih davanja očekuje se 08.04.2021. godine.

Poreske vesti

direktna davanjaodlaganjeporeziuredba

Komentari su onemogućeni