Preporuka poslodavcima u vezi sa korišćenjem godišnjeg odmora za 2020. godinu


U “Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 11/2021 objavljena je preporuka poslodavcima da zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19, zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

 

Dodatno, poslodavcima je proporučeno da zaposlenima koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja tekuće godine u skladu sa tačkom 1. Zaključka Vlade 05 broj 53-3041/2020. godine od 06. aprila 2020. godine omoguće da taj deo godišnjeg odmora iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

Poslovne vesti

Komentari su onemogućeni