Nacrt Zakona o elektronskom fakturisanju


Nacrt Zakona o elekronskom fakturisanju predmet je javne rasprave u 2 termina: 18.02.2021. i 23.02.2021. godine, a njegova primena se očekuje od 01.07.2021. za subjekte iz javnog sektora, odnosno od 01.07.2022. za subjekte iz privatnog sektora. U nastavku teksta ukazujemo na osnovne odredbe nacrta ovog zakona.

 

  • Nacrtom je predviđeno izdavanje, slanje, prijem, obrada i čuvanje elektronskih faktura u vezi sa transakcijama između subjekata iz javnog i privatnog sektora, između subjekata u javnom sektoru i između subjekata u privatnom sektoru.
  • Predviđena je i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura kod transakcija sa ili bez naknade, odnosno kod transakcija kod kojih nije već propisana obaveza izdavanja elektronskih faktura.
  • Propisani su elementi koje svaka elektronska fatura mora da sadrži.
  • Pristupajući sistemu elektronskih faktura primalac fakture proverava i nakon toga prihvata odnosno odbija fakturu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema. Ukoliko subjekti iz javnog sektora fakturu ne prihvate odnosno odbiju u navedenom roku, faktura se smatra prihvaćenom. Ukoliko subjekti iz privatnog sektora ne prihvate odnosno odbiju fakturu, kupcu će biti poslato obaveštenje o izdavanju elektronske fakture. Ukoliko subjekti privatnog sektora i dalje ostanu uzdržani, faktura se nakon 3 (tri) dana od datuma dobijanja obaveštenja smatra odbijenom.
  • Nacrtom Zakona o elektronskom fakturisanju predviđene su novčane kazne u slučaju nepoštovana odredbi ovog Zakona i one iznose od 200.000 RSD do 2.000.000 RSD za pravno lice iz javnog ili privatnog sektora i 50.000 RSD do 150.000 RSD za odgovorno lice u pravnom licu.

Poslovne vesti

Komentari su onemogućeni