Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika– rok 15.12.2020. godine


U skladu sa članom 33a Zakona o porezu na dohodak građana, ličnom zaradom se smatra novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade tokom 2021. godine, dužan da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o opredeljenju da vrši isplatu lične zarade najkasnije do 15.12.2020. godine.

Preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zaradu, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda, odnosno tokom 2021. godine.

Ukoliko je preduzetnik tokom 2020. godine isplaćivao ličnu zarada, a u narednoj 2021. godini, želi da prestane sa isplatom lične zarade, ovo obaveštenje takođe treba da dostavi najkasnije do 15.12.2020. godine.

Drugim rečima, kada se preduzetnik jednom opredeli za isplatu lične zarade i želi da je isplaćuje i u narednim godinama nema potrebe da o tome posebno obaveštava Poresku upravu. Međutim,ukoliko želi da prestane sa isplatom lične zarade o tome mora dostaviti posebno obaveštenje nadležnom poreskom organu.

Trenutno je u skupštinskoj procedure predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona porezu na dohodak građana koji će, ukoliko bude usvojen, omogućiti preduzetnicima da obaveštenje dostave elektronskim putem preko portala E porezi.

Nova odredba se neće primenjivati pre 01.01.2021. godine.

Poreske vesti

dohodakfinansijelična zaradaporezipreduzetnikracunovodstvosavetovanjezakon

Komentari su onemogućeni