Nacrt Zakona o izmenema i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost


Ministarstvo finansija objavilo je nacrt Zakona o izmena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Primena novog zakona očekuje se od 01.01.2021. godine . U ovom tekstu kratko vas informišemo o najvažnijim izmenama:

  • U slučaju prometa iz oblasti građevinarstva preko iznosa od 500.000 RSD, poreski dužnik je primalac dobara (reverse charge obračun PDV). U slučaju prometa iz oblasti građevinarstva do 500.000 RSD, poreski dužnik je izdavalac dobara (PDV na fakturi iskazuje dobavljač);
  • Pravo poreskog obveznika koji se bavi prometom polovnih dobara da se za svaki pojedinačni promet opredeli da li će biti oporezovan posebnim postupkom. Ukida se obaveza poređenja PDV i poreza na prenos apsolutnih prava prilikom prometa polovnih dobara;
  • Izdavanje računa u elektronskom obliku ukoliko to prihvati primalac računa.

Predložene su i brojne druge izmene, ali ovde navedene tangiraju najveći broj poreskih obveznika.

Poreske vesti

dodata vrednostnacrtPDVporezizakon

Komentari su onemogućeni