Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


Dana 27.10.2020. godine, Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zakonske izmene izvršene su u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka poreske kontole i naplate poreza, definisanja jasnih prava i obaveza poreskih obveznika i poreske administracije i efikasnije organizacije poreskog sistema Republike.

Tekst nacrta zakona moguće je pronaći  klikom na LINK.

Sugestije i primedbe na tekst nacrta mogu se dostaviti Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte do 04.11.2020. godine do 15:30 na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni