OBJAVLJEN JE JEDINSTVENI PDV PRAVILNIK


Dana 14.04.2021. godine objavljen je Pravilnik o porezu na dodatu vrednost, koji na snagu stupa 22.04.2021. godine, a primenjuje se od 01.07.2021. godine.

Ovaj pravilnik zamenjuje postojeća podzakonska akta u oblasti oporezivanja porezom na dodatu vrednost. Set zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu PDV obuhvata:

 • Zakon o porezu na dodatu vrednost;
 • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost;
 • Uredbu o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost;
 • Uredbu o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo;
 • Uredbu o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Najvažnije izmene u novom PDV pravilniku odnose se na:

 • pravila za određivanje poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva;
 • utvrđivanje osnovice za PDV;
 • poreski tretman povratne ambalaže – uticaj na osnovicu za PDV;
 • logistički rabat – izmena osnovice, novi promet ili refundacija troškova;
 • vraćanje dobara kao novi promet ili izmena osnovice;
 • prevozne usluge u vezi sa uvozom i izvozom dobara;
 • izmena pojedinih uslova za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza;
 • postupak u slučaju naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje;
 • besplatno davanje reklamnog materijala;
 • uslovi za primenu poreskog izuzimanja kod prenosa celokupne ili dela imovine;
 • poreski tretman servisiranja u garantnom roku;
 • pravila izdavanja i iskazivanja elemenata u računu.

 

Poreske vesti

jedinstveni PDV pravilnik

Komentari su onemogućeni