Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu


Dana 27.10.2020. godine, Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.  

Predloženim izmenama i dopunama zakona, ukoliko budu usvojene, biće omogućeno:

  • Smanjenje poreskog opterećenja za pomoćne objekte i objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju;
  • Terminološko preciziranje pojmova koji se u zakonu pominju;
  • Oporezivanje digitalne imovine porezom na nasleđe i poklon;
  • Određivanje prosečne cene nepokretnosti u najopremljenijoj, odnosno najneopremljenijoj zoni, u kojoj nije bilo prometa te nepokretnosti, za svhre oporezivanja porezom na imovinu u statici i sl.

Za svrhu utvrđivanje poreza na imovinu u statici za 2021. godinu, koriste se  prosečne cene kvadratnog metra i akti o amortizaciji koji će biti doneti do 30.11.2020. godine u skladu sa zakonskim rešenjem koje je trenutno aktuelno.

Sugestije i primedbe u vezi sa nacrtom zakona mogu se dostaviti Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte do 04.11.2020. godine do 15:30 na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Nacrt Zakona o izmenema i dopunama Zakona o porezima na imovinu možete pronaći  na klikom na LINK.

Zakon će biti na snazi od 01.01.2021. godine.

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni