Nacrt Zakona o fiskalizaciji je objavljen


Dana 23.10.2020. godine, Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju Nacrta Zakona o fiskalizaciji u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i napalte poreza.

Nacrtom su predveđene izmene postojećeg zakonskog rešenja koje datira iz 2005. godine.

  • Kreiraju se uslovi efikasnije kontrole i naplate poreza od strane Poreske uprave;
  • Predviđa sveobuhvatni obim fiskalizacije s tim da je pojedine delatnosti moguće izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo preko fiskalne kase;
  • Otklanja nedostatke postojećeg sistema fiskalizacije, smanjuje troškove poslovanja i stvara bolji poslovni ambijent;
  • Omogućen je prenos podataka o izdatim fiskalnim računima od obveznika do Poreske uprave u realnom vremenu;
  • Predviđena je upotreba bezbednosnog elementa za potpisivanje fiskalnog računa;
  • Poreska uprava vrši nadzor i odobrenje nad stavljanjem u upotrebu elektronski fiskalni uređaj;
  • Beleženje avansnih uplata preko elektonskog fiskalnog uređaja i sl.

Usled aktuelne epidemijološke situacije zainteresovane strane mogu dostaviti komentare u periodu 23.10-02.11.2020. godine na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Početak primene zakona je 01.01.2022. godine kako bi se u međuvremenu donela podzakoska akta koja će omogućiti primenu ovog propisa.

Nacrt zakona o fiskalizaciji možete videti klikom na LINK.

 

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni