Godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu

racunovodstvo


Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, i to:

  • rezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi;
  • nerezidenti – za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Shodno članu 87. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon) dohotkom se smatra godišnji zbir sledećih stavki:

1)zarada iz članova 13. do 15b Zakona;

2)oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona;

3)oporezivog prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz člana 55. i člana 60. Zakona;

4)oporezivog prihoda od izdavanja nepokretnosti iz člana 65v Zakona;

5)oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. stavovi 3. i 4. Zakona;

6)oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

7)oorezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;

8)prihoda po osnovama iz tačaka 1) do 7) ovog stava ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike rezidente, isplaćenih u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2020. godini iznosi 995.808 RSD. Shodno tome, obveznici podnošenja poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana su fizičkа licа, kako rezidenti tako i nerezidenti, koji su u toku 2020. godine na teritoriji Republike Srbije ostvarili neto prihode veće od 2.987.424 RSD.

Poreski obveznici čiji neto prihod prelazi gorepomenuti neoporezivi iznos plaćaju porez po stopi od 10% do iznosa od 5.974.848 RSD, a za sve iznose prihoda preko 5.974.848 RSD stopa poreza je 15%.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke koji iznose:

  • za poreskog obveznika 398.323 RSD;
  • za svakog izdržavanog člana porodice 149.371 RSD.

Lični odbici ne mogu prelaziti 50% iznosa oporezivog prihoda.

Poreske vesti

godišnji porez na dohodak gradjana

Komentari su onemogućeni