Donete su kamatne stope van dohvata ruke za 2021. godinu


Dana 19.03.2021. godine donet je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2021. godinu koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 24/2020.

Za potrebe primene pravila o transfernim cenama u međukompanijskim transakcijama odobravanja zajmova i kredita u toku poreske 2021. godine, ovako objavljene kamatne stope koriste se kao referenta osnova za poređenje sa kamatnim stopama u kontrolisanim transakcijama.

Kamatne stope su kako sledi:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • 0,67% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,79% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,83% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,94% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 2,56% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB

2) za druga privredna društva:

 • 3,69% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,90% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,32% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,83% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,86% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 1,57% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,01% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

 

Poreske vesti

kamatne stope van dohvata rukekreditipovezana licatransferne cenezajmovi

Komentari su onemogućeni